REGULAMIN

1. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą Michał Mroczek 05-127 Rynia ul. Główna 31 Nip: 522-297-50-12 (zwaną poniżej sklepem lub/i magazynownia.eu) i jej Klientami w sklepie internetowym www.magazynownia.eu

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

Przebieg procesu zamówienia

  • magazynownia.eu oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów przemysłowych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości i innych parametrów. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
  • Klikając na przycisk "Koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
  • Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "Finalizacja zamówienia". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejstrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
  • Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.
  • Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". 

Umowa kupna

 1. Przedstawienie asortymentu w sklepie magazynownia.eu służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z magazynownia.eu następuje w momencie, gdy sklep przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

Limity zamówienia

 1. Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Oferta magazynownia.eu kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

3. Ceny i koszty przesyłki

Ceny

 1. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki i pakowania. 

Koszty przesyłki

 1. Cena przesyłki uzależniona jest od jej gabarytów oraz ilości składowych produktów, ustalana jest w procesie finalizowania zakupu. Sklep dokłada starań aby możliwie ograniczyć koszty dostawy towarów do klienta. Towary dostarczamy tylko na terenie Polski. Podane koszty przesyłki są orientacyjne i mogą ulec zmianie podczas weryfikacji zamówienia

4. Dostawa

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem - w tym wypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności. Informacja o  dostawie dostępna jest na stronie głównej sklepu w zakładce informacje.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia przesyłki do czasu uzupełnienia zapasów, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.
W przypadku, gdy sklep nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, sklep może wypowiedzieć umowę. Wówczas sklep powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, sklep zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie spisać protokół szkody w obecności kuriera oraz skontaktować się z Serwisem Klienta sklepu magazynowia.eu. Sklep ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, sklep przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej dane adresowe i numer telefonu klienta. Przekazanie numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna ze skelpem magazynownia.eu. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością sklepu magazynownia.eu, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z działem obsługi klienta

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę telefonicznie(502-21-998) lub w formie pisemnej np. listownie(Michał Mroczek 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kręta 2)

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie sklep magazynownia.eu w ciągu 14 dni.)

 lub za pomocą poczty elektronicznej (waldemar_mroczek@o2.pl) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstalienia od umowy w zakładce informacje, co jednak nie jest obowiązkowe.

Konsekwencje odstapienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, sklep zwróci Klientowi koszt zakupionych produktów, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez sklep najtańsza metoda dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru w stanie niepogorszonym nadającego się do dalszej odsprzedaży

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

Michał Mroczek 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kręta 2

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Koszty odesłania towaru do sprzedającego ponosi kupujący.
Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.
 • Noszą ślady użytkowania towaru znacznie wykraczające poza standardowe sprawdzenie właściwości produktu.

 

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

 • W terminie 14 dni od zakupu mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w tym celu proszę o wypełnienie poniższego formularza i przesłania go w formie elektronicznej  mailem na adres waldemar _mroczek@o2.pl

  Ja ................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ....................... 

  Data zawarcia umowy .....................

  Imię i nazwisko ......................... 

  Login/Adres e-mail ..................... 

  Adres .......................................... 

  Data ........................

_______________
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

7. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu lub dołączonej do niego karty gwarancyjnej. Wydanie karty gwarancyjnej nie jest obowiązkowe

8. Metody płatności i kupony

Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: faktura proforma, przelew , płatność przy odbiorze, przedpłata.  W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, sklep zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Michał Mroczek
05-127 Rynia ul Główna 31
Raiffeisen Polbank S.A.
PL02 1750 0012 0000 0000 2993 3588

Kupony

 1. Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu względnie zniżki. Nie jest możliwa wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów. Kupony nie łączą się z promocjami.

9. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych w zakładce informacje

10. Oferent sklepu

Michał Mroczek
05-127 Rynia ul Główna 31
Nip: 522-297-50-12
11. Regulacja końcowa
W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy zgodne z polskim prawem. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie niepowodzenia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy miejscowy Sąd w Warszawie.

Stan prawny regulaminu sklepu: 18.02.2018